กิจกรรม สถานะ เวลา
Devil Square Event ปิด 07:39:01
Blood Castle Event ปิด 06:39:01
Doppelganger Event ปิด 18:59:01
Chaos Castle Event ปิด 11:19:01
Kundun Boss Respawn ปิด 17:49:01
Medusa Boss Respawn ปิด 15:09:01